Advokat Margareta Esplund

Mina verksamhetsområden:

Jag arbetar med familjerätt, brottmål och förvaltningsrätt.

 


Familjerätt

Jag har drygt 25 års erfarenhet av att driva vårdnads-, boende och umgängestvister. Jag anser att det är viktigt att klienten känner att jag har ett engagemang i uppdraget och att jag finns som ett bollplank under hela processen.

 


Brottmål

Jag arbetar både som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Oavsett om Du är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett brott är du som individ i en väldigt utsatt position. Jag försöker arbeta på ett sådant sätt att klienten känner att jag arbetar professionellt med fullt focus på uppdraget.

 


Förvaltningsrätt

Jag tar uppdrag som offentligt biträde i mål avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård  av unga LVU. Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT samt lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM.

 


Min erfarenhet:

Jurist kandidatexamen från Úppsala/Stockholms Universitet  1986

Notarietjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt 1986-1989

Redóvisningsbyrå 1989-1995

Egen verksamhet 1995 -

Medlem i Sveriges Advokatsamfund 2004

 


Kontaktuppgifter:

Ring mig på: 033-10 54 19 eller 0322-62 00 32

Maila mig på: mesplund@hotmail.com

 

033 -10 54 19
0322 - 62 00 32

mesplund@hotmail.com

Alingsås

Lilla Torget 2

441 30 Alingsås

Borås
Allégatan 37

503 32 Borås

Skene
Mottagningskontor