Advokat Lars Almlöf

Mina verksamhetsområden:

Jag arbetar med det mesta inom juridiken med tyngdpunkten
på brottmål, affärsjuridik, trafikskadeärenden, familjerätt och förvaltningsrätt.

 

 

Brottmål

Jag arbetar främst som försvarare i brottmål men åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde.

 

Den som är misstänkt för ett brott hamnar ofta i en utsatt position och i ett underläge mot polis och åklagare. Det kan t ex vara svårt för den enskilde att ta ställning till vad en brottsrubricering egentligen innebär. Det därför av vikt att den misstänkte snarast får professionell hjälp  av en försvarare.

 

Även den som blivit utsatt för ett brott behöver oftast i ett tidigt skede hjälp och stöd av ett målsägandebiträde.

 

 

Affärsjuridik

Jag åtar mig uppdrag som ombud i affärsjuridiska tvister. Då de flesta av dessa tvister kunnat undvikas genom tydliga och skriftliga avtal vill jag dock påpeka vikten av att det upprättas sådana avtal. Kostnaden för detta är i regel en bråkdel av vad man kan förlora om det blir en tvist i en rättegång.

 

 

Trafikskadeärenden

 Den som råkar ut för en trafikolycka kan i regel få hjälp av en advokat som försäkringsbolaget betalar. Då den enskilde oftast inte själv kan bevaka sin rätt mot försäkringsbolaget bör man utnyttja denna möjlighet.

 

 

Familjerätt

 Vårdnads- och boendetvister kan ofta bli påfrestande då det i dessa tvister, till skillnad från andra tvister, ofta är mycket känsloladdade. Med min erfarenhet av hur domstolar och andra myndigheter ser på de olika frågorna kan jag vägleda klienten att koncentrera sig på det som är väsentligt för domstolen.

 

 

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är ett omfattande område .Jag åtar mig de flesta typer av uppdrag inom detta område även mera udda uppdrag. Jag åtar mig dock inte uppdrag inom migrationsrätt då detta är ett område där det finns de som har detta som specialitet.

 

 

Min erfarenhet:

Jurist kandidatexamen från Lunds Universitet  1985

Notarietjänstgöring vid Norrköpings tingsrätt 1985-1988

Redóvisningsbyrå 1988-1995

Egen verksamhet 1995 -

Medlem i Sveriges Advokatsamfund 2004

 


Kontaktuppgifter:

Ring mig på: 033-10 54 09 eller 0322-62 05 70

Maila mig på: almlof.law@gmail.com

 

033 -10 54 09
0322 - 62 05 70

almlof.law@gmail.com

Alingsås

Lilla Torget 2

441 30 Alingsås

Borås
Allégatan 37

503 32 Borås

Skene
Mottagningskontor